February 27, 2011

Pssst ..!

"Akin ka na lang, akin ka na lang. Iingatan ko ang Puso mo!"